1992_Петър Мутафчиев – ‘История на българския народ’, IV, БАН

Бугарската Академија на Науките татаро-монголската етногенеза ја внесува во корените на современата бугарска нација.

1 thought on “1992_Петър Мутафчиев – ‘История на българския народ’, IV, БАН

  1. Мисля, че щом нашите български историци казват, че българската държава се е основала от придошлите откъм североизток тюркоезчни племена, то ние няма защо да се сърдим на македонските историци, когато цитират същите наши историци в техните научни трудове, учебници и медии!!! Това сме учили още от деца в нашите учебници чо история, че хан Аспарух е основал България в 681 г., като едошъл начело на своята конница идвайки от Кубратова България откъм отвъд Дунава… Сведенията на П. Мутавчиев и мн. други наши учени свъщност доказват, че българската народност, не е коренното население, а се е интегрирало и възприело езика, традициите, териториите от местното коренно славянско население, заварено по земите на Балканския полуостров! Тоест, неоснователни са претенциите на сегашните български политици да твърдят, че македонците и който и да е друг народ са с български корени, а тъкмо обратното – българите са със македонски или славянски корени… Това е според българските историци изследователи… Изопачаване е от страна на Каракачанов и другите наши политици да искат от македонците да признаят българския си корен!!!

Comments are closed.