1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet

I will not say we are the same blood with the ancients, becuase I hate racial theories, but we do reside and live in the same land with those and look to these same mountains that end up in the same sea

Greek poet at the granting of the Nobel Prize in Stockholm.

Нема да речам дека ние сме иста крв со древните, бидејќи ги мразам расните теории, но ние сме распослани на истата земја со нив и гледаме во истите планини кои завршуваат на истото море

Грчкиот поет при добивањето на Нобеловата награда во Стокхолм.

Прашање: Зошто истиот услов кој му давал право на современиот Грк да може да се смета за наследник на древните Хелени, да не важи за современиот Македонец да се смета за наследник на древните Македонци?