2003.08_Nature Reviews Genetics 4, 598-612, Vol 4 No 8

Резултатите на генетските проучувања зборуваат за претежно неевропско потекло со значаен подсахарски удел во генетиката на современите Грци..