Tag: татаризам

Името татари воопшто нe треба (Бугарите) да нѐ  навредува
Posted in А18.2 Само слика

Името татари воопшто нe треба (Бугарите) да нѐ навредува

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите
Posted in А10.2 Само слика

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури. Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури. Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои…