1947.01-02_Македонския Научен Институт - 'Македонска Мисъл', година 2, книга 5-6, София

Доставено благодарение на Вождот.
https://x.com/vozhdot

mk_MK
mk_MK