RECENT POSTS

Posted in А17.2 ДМК Само слика А4.2 Само слика

1878 — 1940_Димитрија Чуповски, монета Александар Македонски

Димитрија Чуповски на крајот на синџирчето од својот џебен часовник, имал приврзано древна монета со ликот на Александар Македонски – дополнителен показател за неговата древномакедонска наклонетост.   Посочил: Види Види

Posted in А12.1 Слика и посока

1988_Duncan Perry – ‘The Politics of Terror’, Duke University Press

Извадокот покрај противмакедонското делување на бугарските власти, посебно зборува за делувањето на пробугарската пропаганда, преку бугарската егзархија и нејзиниот судир со ВМРО и македонските умственици (интелегенција). Целото име на книгата: The Politics of Terror: The Macedonian Liberation Movements, 1893-1903.   Посочил: Вождот

Posted in А24.2 Војводи

Леонид Јанков (1879-1905)

1905 година кај месноста Ѓуров Дол, во близина на селото Ѓавато, гевгелиско, во борба против триилјадна турска војска, откако го уби турскиот јузбашија, со последниот куршум се самоубил гевгелискиот Војвода Леонид Јанков. Борбата, што ја водел заедно со уште неколкумина негови соборци траела цел ден. За херојската борба на Војводата Леонид Јанков и ден денес се пее и се раскажува…

Posted in А10.1 Слика и посока

1537_Johannes Putsch – Europa in forma virginis

Првата земјописна карта каде што Европа е претставена како девојка. Македонија е исцртана како посебна земја одвоена од Грција, Бугарија, Склавинија и други земји.   Посочил: Vintage Maps

Posted in А16.3 Пирин

2020.10.19_Ристо Македонец – колку Македонци има во пиринска Македонија, Разлог

Posted in А34 Герила

2022.09.11_Демолирани андартски бисти, Воден

Во воденскиот парк меѓу селата Владово и Теово (Каридија) во Воден (Едеса) откинати се главите од бистите на двајца грчки андарти Телос Агапинос познат како капетан Аргас, офицер од Навплион и неговиот курир Мингас. И двајцата се бореле против домородните Македонци пред повеќе од еден век. Од сликата може да се види дека непознат сторител ги откинал главите на двајцата…

Posted in А31 Прогласи

2022.09.08_Macedonian Independence Day, Ohio

At the request of the United Macedonian Diaspora (UMD), the Governor of the State of Ohio declared September 8th as Macedonian Independence Day.   “Whereas, on September 8, 1991, Macedonia gained its independence from Yugoslavia and became a sovereign parliamentary democracy; and Whereas, when the referendum on Macedonian independence was held in 1991, about 76% of its citizens participated, and…

Posted in А15 Странски изјави

1914_Албрет Вир

Постојат само две главни гранки на Јужните Словени: Србите и Словенците, МАКЕДОНЦИТЕ би можеле да се сметаат за посебна гранка. Бугарите настанале со мешање на Словените со Аварските народи.   Посочил: Јован Јован

Posted in А9.2 Само слика

1941~1949.06.26_Raids by Greek Terrorist

„… ПРОГОНИ ОД ГРЧКИ ТЕРОРИСТИ Лондон, Жетвар 26 (A.A.P) Оптужбите во Југословенскиот печат дека банди од Грчки Е.Д.Е.С под команда на Генерал Зервас, спроведуваат терор програма против Македонците, подигнаа стравови дека може да настанат сериозни меѓународни компликации. Извештаите тврдат дека бегалците идат преку Скопје, (порано Ускуб) во Србија, со приказни дека се истерани од своите домови со грабеж и насилство….

Posted in А15 Странски изјави А33 Правни дејства А13 Светски извори разни

2023.12.10_Комитет за отстранување на расна обесправеност, ООН – Извештај

‘Комитетот за отстранување на расна обесправеност’ при ‘Деловницата за човекови права на Обединетите нации’ во извештајот за Бугарија препорачува таа да ги разгледа сите можни средства за обезбедување на човековите права на припадниците на малцинските народносни заедници, вклучувајќи ги Македонската и Помачката, и да ги примени релевантните пресуди на ‘Европскиот суд за човекови права’ што се однесуваат на правото на…

Posted in А6.1 Слика и посока

1912—1913 « 1977_Stratis Myrivilis – ‘Life in the Tomb’

„… Овие се селани чиј јазик е сличен на тој од Бугарија и Србија. Тие сепак не ги сакаат првите бидејќи им ги земаат децата во војска. Другите ги мразат поради бедниот однос на нив како ‘Бугари’. Тие покажуваат наклонетост кон нас како Ромеи, бидејќи ние сме вистински претставници на ‘Православниот патријарх од Константинопол’ … Како и да е, тие…

Posted in А16.2 Беломорие

Македонците во Беломорско – I

Посочил: Бил Николов

Posted in А8.1 Слика и посока

1917_The National Association of Corporation, 5th convention, Buffalo – New York

Македонците меѓу другите националности, при тоа одвоено од Бугарите. „… Националностите кои општо ги посетуваат следните училишта се: Ерменци, Македонци, Бугари, Унгарци, и Германци, машки и женски. …“   Посочил: Вождот

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски изјави

1903+_A. D. Hauren Smith

Надвор од Балканскиот Полуостров се верува дека Организацијата е некакво тајно друштво од полуполитички водачи на банди, едно соединување на револуционери. Таа, меѓутоа, не е ни едното ни другото. Управното тело на Македонската организација не е ништо друго, туку сенат на една тајна република, кој е уреден внатре во Турската империја и е избран од народот преку народни, но тајни…

Posted in А8.1 Слика и посока А15 Странски изјави А33 Правни дејства

2010.12.31_EC, European University Institute

Во извештај од Европскиот Универзитетски Институт доставен до Европската Комисија меѓу другите потиснувани малцинства во Грција се спомнува и македонското малцинство.   „… Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece Apart from the above officially recognised minority, there is a Slav-speaking population of northwestern Greece, widely known along Greece as Slav-Macedonians. These latter had mobilised politically in the 1990s, raising…