СКОРЕШНИ НАПИСИ

Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1924.03.23_The New York Times – Macedonia ready to fight Serbia

Една подолга статија која зборува за непрекинатата македонска борба за самостојна државност од крајот на 19 и почетокот на 20 век.   „Македонија спремна за борба со Србија“ Српската Влада ја обвинувала Бугарија за неспособност да воспостават стабилна управа во…

Posted in А11.1 Слика и посока

1924.03.06_The New York Times – Bulgarians arrest more Macedonians

Бугарската држава одговара на барањата од Југославија и спроведува дејства за сузбивање на македонските револуционерни организации кои се борат за ослободување на Македонците. Како што се чита од известувањето има јасно разликување меѓу Македонци и Бугари. „БУГАРИТЕ АПСАТ УШТЕ ПОВЕЌЕ…

Posted in А26 Југославија Социјализам

Сократ Данаилов Маркилов (1924 – 1993)

Сократ Данаилов Маркилов (1924 – 1993) — еден од најистакнатите припадници на македонското национално движење и маченик за македонската национална кауза во комунистичка Бугарија. Маркилов е роден на 12 тревен 1921 година во селото Бутково, Демирхисарско, Егејскиот дел на Македонија….

Posted in А30 Прогласи

2023.05.03_Призив на Македонците од Пиринска Македония

Повик од повеќе здруженија на Македонците во пиринска Македонија, бугарската држава да им ги оствари нивните национални права. * Здружението за заштита на основните човекови права, * ОМО „Илинден“, * Македонско меѓународно движење за човекови права, * Здружението на репресирани…

Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1913.06.29_Симбирянинь, б1790, с1

С. Ф. Иљин, публицист и уредник на руското политичко списание „Симбирјанин“ се застапува за создавање независна македонска држава како предуслов за траен мир во Европа и покрај званичната политика на руската Влада секогаш да ѝ дава предност на (од Русија)…

Posted in А5.2 Само слика

1945+_Христо Калайджиев – Нашата пътеводна звезда

Статија на Христо Калајџиев, познаник на великанот Гоце Делчев. Статијата почнува со зборовите: „… Гоце беше и ќе биде патоводна ѕвезда за македонскиот народ во неговата борба и стремежи за национална правда, култура и благодејствие. …“   Посочил: ОМО Илинден…

Вероучение - Поука 03
Posted in А16.3 Само посока

1998_Microsoft Encarta – ’Ptolemaic dynasty‘, USA

„… Династијата на Птолемеите претставува македонско се­мејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот пери­од, од смртта на Александар Велики во 323 година пред Хрис­та, па сѐ до времето кога Египет станал римска провинција во 30-та година пред Христа….

Posted in А16.3 Само посока

1870.03.25 « 1909_Стефан Захариев (Гаврил Кацаров) – ‘Eтнографија на старите Македонци’ (списание Минало)

„сегашните Македонци кои заслепени од подзатворениот блесок на елинските мудрувања, прифаќаат да се презираат и да се откажуваат од својата народност.“ „… Но толку сега што говоревме за свадбата на богатиот Македонец Каран, сега да го оставиме споменатиот Атинеј да…

Posted in А11.1 Слика и посока

1919.05.11_The New York Times – Macedonian settlement

Пробугарски настроен известувач чиј допис бил објавен во весникот The New York Times. Повеќе од очигледно е како во текот на написот се обидува да ја омекне и пренасочи јавноста од негативниот меѓународен однос кон Бугарија, држава на страна на…

Posted in Б01 Македонски јазик

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

Posted in Ж07 Геостратегија

ИМПЕРИЈАЛИЗМИТЕ И МАКЕДОНИЈА

Рускиот империјализам како и сите други империјализми по својата суштина е негативен. Разни народи кои се нашле под негово влијание, носат разни негативни последици. Посебно ние Македонците, имаме сериозни последици од царско-рускиот, подоцна и од советско-рускиот империјализам на Балканот. Сепак…

Posted in Б01 Македонски јазик

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

Posted in Б01 Македонски јазик

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Posted in Б01 Македонски јазик

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

Posted in Б02 Англиски јазик

2001_K. Dimitroski & Various authors – ‘HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks’ (pdf)