СКОРЕШНИ НАПИСИ

Posted in 25.1 Партизански единици

1949.05.10_Централна болница – оперативна хирургија, Вичо планина

Лефтерија Лотика Боди (с. Загоричане, костурско) Таска (Ипиро) Сула Калимани (Добролишта, костурско) Гиза (медицинска сестра од Унгарија) Ники (Пилкати, с. Колевишта, костурско) Атина Теохариду – Зонова (Черешница, костурско) Александра (с. Герман, леринско) Фана (с. Жељево, леринско) Ставрула (град Гревна)  …

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'во Вичо ...'
Posted in 25.3 Дела и Настани

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘во Вичо …’

„ВО ВИЧО НЕПРИЈАТЕЛОТ НЕ КЕ ПОМИНИ“   Посочил:  Sekula Vojvoda Fan Club  

Posted in 25.3 Дела и Настани 4.2 Само слика

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

Илинден како придвижувачки поттик и за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за…

Posted in 1.1 Слика и посока

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

Писмото сведочи за тоа како бугарската пропагандна политика вршена преку бугарската егзархија систематски ја напаѓала и кочела работата на Македонската Револуционерна Организација. Писмо е испратено од Битола (Ерусалим) до војводата Христо Узунов (Светогорецот Христо) во Охрид. Не е сосема сигурно…

Павел Шатев
Posted in 13 Македонски сведоштва

Павел Шатев

• 1928.11.10 – ‘Македонско Дело – Безимени’, бр 77 • На секој Македонец, каде и да се наоѓа, му се налага задолжителен долг да протестира, да се бори кој со што може и да ги штити своите права и своите…

Posted in 13 Македонски сведоштва

Васил Антевски – Дрен

Ненадејно се приближи до масата на претседателот на Судот и посегна по десниот џеб на палтото. Врз масата истресе нешто од шамичето што го извади од џебот. Пред судот на масата се најдоа ноктите, како неумоливи сведоштва од сите десет…

1923_Павел Шатев - Осврт по повод солунските атентати
Posted in 1.3 Само посока

1923_Павел Шатев – Осврт по повод солунските атентати

„… Нарушуваме еден завет на великите македонски покојници во Солун и Сахара. Тие се беа заколнале да не оставаат свои портрети, затоа што сакаа да бидат служители на идејата, но не и на славата. Таму, во рушевините на македонската столица…

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae - ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1
Posted in 10.1 Слика и посока

1313—1330 « 1865_Georgii Pachymerae – ’Ephraemi Chronographi Caesares‘, t1

Ромејскиот историчар Ѓорѓи Пахимера ги спомнува Македонците и нивниот главен – „прв град“, Солун. Повеќе летописци од средниот век говорат за Солун како „главен град“ на Македонците.   Посочил: Види Види Извор: archive.org

1868.01.15_Кузман Шапкарев - писмо
Posted in 1.2 Само слика

1868.01.15_Кузман Шапкарев – писмо

Кузман Шапкарев бил со намера да состави Македонско-Бугарски толковен речник. Преводот содржан во „Краткиот речник“ би бил – од македонски на горно-бугарски, и од горно-бугарски на македонски.   Посочил: Македонија на Македонците

Posted in 16.2 Само слика 2.2 Само слика

1885_Григор Прличев – беседа, Солун

„… Мајка Македонија е многу ослабната. Откако го роди големиот Александар, откако ги породи светите Кирил и Методија, оттогаш мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена. Но мајка што роди вакви синови, во иднина ќе роди и други како…

1915_Rodolphe Archibald Reiss
Posted in 10.2 Само слика

1915_Rodolphe Archibald Reiss

Во својот извештај во 1915 година пишува дека жителите на Македонија зборуваат македонски јазик што не се зборува во Софија или Белград и дека е посебен јазик. Тој исто така пишува дека Македонците не се Бугари ниту Срби, само Македонци….

1903.12.05_Perth Amboy Evening News
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.12.05_Perth Amboy Evening News

Весникот опишува Македонец „еден од само тројца Македонци во земјата“ кој в црква ќе раскажувал за себе и ќе „пее на Македонски и Бугарски“ јазик.   Посочил: Види Види

1921.04.14_Polk County News
Posted in 11.1 Слика и посока

1921.04.14_Polk County News

Американски весник опишувајќи Бугарин кој соучествувал во грабеж известува дека зборувал 4 јазици – Англиски, Бугарски, Македонски и Австриски.   Посочил: Види Види

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до Кнезот Фердинанд
Posted in *Избор 5.1 Слика и посока

1905.02.05_Андреј Славов Тошев, депеша до кнезот Фердинанд

Дипломатска депеша од бугарскиот амбасадор Андреј Славов Тошев, од 5 сечко 1905 година, кој како трговски претставник на Бугарија во Битола, ја испраќа до бугарскиот Кнез Фердинанд. Во целата дипломатска депеша Андреј Славов Тошев зборува за македонското прашање, за Македонија…

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков
Posted in 1.1 Слика и посока

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет! По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие…