СКОРЕШНИ НАПИСИ

Posted in 05 Македонски сведоштва

Стојан Христов

Една или две недели по 2 август 1944 година, секое утро по разбудувањето, морав да застанам и да си речам дека сега има слободна македонска држава. Тоа ми изгледаше како чудо, па морав да се принудувам себе да верувам во…

Posted in 12.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Посочил: македониен.мк Извор

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„… Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Posted in 11.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

Разни словенски племиња организирани во Склавинии кои мешајќи се подоцна ќе се обликуваат во народи и нации. Посочил: Bročki

Posted in 6.2 Беломорие

1998_Собир на протераните македонски деца, Воден

Posted in 6.3 Пирин

1990.04.22_Собир на Македонците во Пиринско

Моќен собир на Македонците со силна надеж за стекнување на слободата и правата после падот на социјализмот во Република Бугарија.

Posted in 6.3 Пирин

2005.04.22_Собир на Македонците во Пиринско

Собир на Македонците по повод одбележување на смртта на царот Пирински – македонскиот војвода Јане Сандански.

Posted in 6.3 Пирин

2021.04_Македонско оро – Роженски манастир, Пиринска Македонија

Posted in 11.1 Слика и посока

1788_Antonio Zatta – ‘Parte dell’Impero Ottomano che confina con gli Stati Austriaco e Veneto’, Venezia

Дел од Отоманската империја која се граничи со државите Австрија и Венето: содржи провинции Босна, Сервија, Македонија, Скијавонија, Хрватска и Далмација да служат како продолжение на оваа картичка за Театарот на војната. Parte dell’Impero Ottomano che confina con gli Stati…

Posted in 11.1 Слика и посока

1788_C. Schütz & F. Muller – ‘Neueste Karte der Koenigreiche Bosnien Servien Croatien und Slavonien …’, Wien

Neueste Karte der Koenigreiche Bosnien Servien Croatien und Slavonien : samt den angraenzenden Provinzen Temeswar, Dalmatien, Herzegowina, Ragusa, Steyermark, Kaernthen, Krain, Friaul, Gardiska und Istrien einem grosen Theil von Ungarn, Siebenbürgen, Moldau, Walachei, Bulgarien,Albanien, Macedonien, und einem Stück des Kirchenstaats…

Posted in 11.1 Слика и посока

1789_Franz Johann Reilly – The Landshaft Mazedonien, nro17, Wien

Посочил: македониен.мк Извор: Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu