Category: А03 Македонска книжевност

Докази за македонската самобитност од македонската книжевност.

Вероучение - Поука 03
Posted in А2.3 Само посока

1910+_Крсте Петко Мисирков

„… Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специално значеiн’е: наi ненавистни за ниф варвари, л’уг’е не образоани, груби, коiи граничаат со звероите. За грците се словенцко беше грубо и бугарцко. Грците исто така не разликуваа словенцките народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi големи неприiатности и се наог’аше во…

1885_Григор Прличев - беседа, Солун
Posted in А17.2 ДМК Само слика А2.2 Само слика

1885_Григор Прличев – беседа, Солун

„… Мајка Македонија е многу ослабната. Откако го роди големиот Александар, откако ги породи светите Кирил и Методија, оттогаш мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена. Но мајка што роди вакви синови, во иднина ќе роди и други како нив… Ќе произведе уште многу Кириловци и Методиевци, кои ќе бидат светилници на нашите училишта и столбови на нашата вера…

Христо Константинов
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За да не се замери со националистичките сили, пред сѐ во земјата во која живее, вината ја става на општественото уредување…

1840+_Марко Цепенков - извадоци, Прилеп
Posted in А2.1 Слика и посока

1840+_Марко Цепенков – извадоци, Прилеп

Ако просветителот Марко Цепенков бил “Бугарин” и живеел со “Бугари” во “бугарска” Македонија тогаш бугарскиот би требало да му биде мајчин јазик научен од родителите и од средината во која живеел. Зарем “Бугарин” бугарскиот прв пат ќе го учи на училиште исто како грчки или турски јазик. При тоа и она кое го научил од бугарскиот јазик не му причинило…

1944_Ангелъ Диневъ - 'Етнографската идея на Македонскитѣ Славјани', София
Posted in А2.1 Слика и посока

1944_Ангелъ Диневъ – ‘Етнографската идея на Македонскитѣ Славјани’, София

„… Долу фалшивиот лозунг ‘македонски Бугари’! ‘Да живее нашата етнографска идеја’ …“ Ангел Динев Посочил: Poljakot od Makedonija

1880_Ѓорѓија Пулевски - Славјанско-Населениски-Македонска Слогница Речовска, Софија
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1880_Ѓорѓија Пулевски – Славјанско-Населениски-Македонска Слогница Речовска, Софија

“… Написана је по славјански-маќедонско нареченије за да ја разбирајет сви полуострофски Славјани …“ Дел I-ви За от 131-ва год. по потопот вселенски до 900 год. пред Христа Книга I-ва ДО 900 ГОД. ПРЕД ХРИСТА Токо маќедонски-славјанска историја оту се зафаќат уште от 131-на година по вселенскијот потоп… даже до 900 год. пред Христа, даже се плодиле и насељјавале Македонци,…

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија

“… Многупочитувани господа, Македонскиот старословенски народ уште пред 2.500 години е доведен во Македонија од цар Каран, кој како цар Филип и цар Александар бил чист словен. Не повеќе од 500 години поминаа откако Македонија и македонскиот стар словенски народ се потиснати и се наоѓаат под тешкиот турски јарем. Ние, клетите Македонци, офкаме и плачеме, но никој не сака да…

1903_Војдан Чернодрински - 'Срещта'
Posted in А2.2 Само слика

1903_Војдан Чернодрински – ‘Срещта’

Факсимил од насловната страна на драмата „Средба“ од Војдан Чернодрински, посветена на Гоце Делчев.

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in _Избор А2.1 Слика и посока А30 Трудови

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние заборавивме дека не сме во наша, македонска држава, туку во Бугарија… …Во нашите мисли беше само таа – Македонија. За…

1903 « 1934_Павел П. Шатев - 'Во Македонија под ропство', Софија
Posted in А2.1 Слика и посока

1903 « 1934_Павел П. Шатев – ‘Во Македонија под ропство’, Софија

„… Ја разбрав насоката која сакаше да ја истера Тефиков и изјавив: ‘Не припаѓам кон никаква организација, национална или социјална, а само сум Македонец’ …“

1913 « 1928_Васил Иванов - 'Отсечената глава 9 јули 1913', Софија
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1913 « 1928_Васил Иванов – ‘Отсечената глава 9 јули 1913’, Софија

„Грција и Србија за мене не беа ништо друго, туку мали кученца, додека Македонија отсекогаш била Македонија. Таа имала свои славни цареви, коишто не им давале мир на новите наши поробители.“ Васил Иванов, четник во четата на Васил Чекаларов, напишал свои Спомени со наслов „Отсечената глава 9 јули 1913 г.“ („Отрѣзаната глава 9 юлiи 1913 г.“), каде што ја опишува…

1923_В.Н. Мутафов - 'Крај Вардар'
Posted in А2.1 Слика и посока

1923_В.Н. Мутафов – ‘Крај Вардар’

1892_Ѓорѓија Пулевски - Славјано-Македонска општа историја
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А2.1 Слика и посока

1892_Ѓорѓија Пулевски – Славјано-Македонска општа историја

Славјанско-маќедонска општа историја, обемно дело од 1688 ракописни страници, посветено на историјата на Македонија, напишано од Ѓорѓија Пулевски во 1892 година.    

1895_Атанас Раздолов, Песни
Posted in А2.1 Слика и посока

1895_Атанас Раздолов, Песни

Македонскиот револуционер и поет Атанас Раздолов е роден 1872 година во Берово, Малешевија, во семејството Топаловци. Разочаран од неуспесите на борбата си го одзема животот во 1931 година. Подолу е содржината од една негова македонска родољубна поема. “Песните на востаникот” Така въ сърцѣто македонско да вѫзгласимъ ний борбата, срѣщу племе анадолско да развиемъ знамената. Нѣкъ покажѣмъ на турчина, на цинцаря…

1933_Георги Константинов - поема „Илинден“
Posted in А2.1 Слика и посока

1933_Георги Константинов – поема „Илинден“

Поема од македонскиот револуционер Георги Константинов роден во Мелничко.