Category: А05 Бугарски извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни бугарски извори.

Posted in А5.2 Само слика

1859 _БАН – ‘Гласник’ кн. VIII, с15-16

Покрај сите прикривања при обработката на материјалите се случува да не може да се избегне изнесување податок кој ја потврдува вистината на македонското гледиште. Така во овој документ на Бугарската Академија на Науки се тврди дека во неколку извори се споменува автобиографска белешка на св. Кирил Филозоф, каде стоело дека ја нашол АЗБУКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ. Што било заведено во…

Posted in А5.1 Слика и посока

1922.02.2306_Бюлетин No. 2, Пловдив

Кому да се надеваме? Сегашната насилничка положба во Македонија е осудена со меѓународните договори, при чие изработување немало две договорни страни, туку од една страна победници – од друга победени. Независно од тоа, самиот Македонец не е прашан, туку му е наметнато едно решение, со чија сила Македонија е разделена на три дела и Македонците се оставени под три туѓински…

Posted in А19.2 Само слика А5.2 Само слика

1923.08.02_Бугарски гласила – Илинден, македонски национален празник

При одбележувањето на 20 годишнината од Илинденското востание во Софија, бугарските гласила не само што не го нарекуваат Илинденско-Преображенско востание, туку и никаде не пишуваат дека тоа е востание на Бугарите во Македонија, туку на Македонците.   Посочил: Портал Република

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво

И во овој внатрешен воен документ од бугарската војска за време на I Светска Војна додека владеела со делови од Македонија, Илинденското Востание не само што не е поврзано со Преображенско, туку е со големи букви наведено како ИЛИНДЕНСКО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ. Имено во текот на I Светска војна, може од разни документи да се заклучи дека Бугарија во извесна мера…

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля

Бугарски весник 13 години после Илинденското Востание го именува само како такво без Преображенско. Нешто кое е додадено од страна на комунистичката бугарска влада на Тодор Живков во втората половина на 50тите години на 20 век со цел да се смени националниот карактер на востанието.   Посочил: Петар Богојески

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София-01
Posted in А5.1 Слика и посока

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София

Тодор Хаџи Тошев, Македонец од Прилеп кој живеел во Бугарија, во снежник 1902 година објавил разговор кој се случил во Пловдив меѓу рускиот вице-конзул, Сергеј Андреевич со Андон Златков Томов или познат како Дончо Војвода:   „ – Каде беше досега, г-н Дончо? – Сум бил и ќе бидам на Пирин Планина, г-н конзуле. Таму се борам и ќе се…

1903_Пејо Јаворов - 'Македонска Песна', Али-Ботуш планина -01
Posted in А5.1 Слика и посока Г05 Книжевност - Поезија

1903_Пејо Јаворов – ‘Македонска Песна’, Али-Ботуш планина

Пејо Јаворов песната ја напишал на Али Ботуш Планина, кога бил заедно со Гоце Делчев.   Посочил: _zona93

Posted in А5.2 Само слика

1945+_Христо Калайджиев – Нашата пътеводна звезда

Статија на Христо Калајџиев, познаник на великанот Гоце Делчев. Статијата почнува со зборовите: „… Гоце беше и ќе биде патоводна ѕвезда за македонскиот народ во неговата борба и стремежи за национална правда, култура и благодејствие. …“   Посочил: ОМО Илинден Пирин

1944.11.18_Посмртен говор за Никола Парапунов, Разлог-01
Posted in А5.2 Само слика

1944.11.18_Посмртен говор за Никола Парапунов, Разлог

Реч, изнесена на траорниот митинг во гр. Разлог на 18. XI. 1944 година по случаи погребението на Никола Парапунов Скапи сестри и бракја Македонци драги бугарски грагјани — партијци, _младинци, партизани, храбри бугарски народни војници, отечество-фронтовци. От името на временото македонско правителство во Бугарија, т. е, от името на слободната Македонска држава и на Македонската народно-ослободителна војска сум изпратен, да…

Posted in А5.1 Слика и посока

1934_Тодор Геров – ‘При Шар’, Софија

Во својата книга „При Шар“, Тодор Геров во 1934 година пишува како се викало населението во тетовскиот крај во ромејско време. Тој објаснува како и по доаѓањето на Славјаните (Драговити), населението во тетовско продолжило да се именува како Македонјани. Така се нарекувале до освојувањето на Македонија од бугарските племиња, кои ги прекрстиле сите Славјани кои живееле во Македонија, Мизија и Тракија…

0700—1100_Средновековни летописи - Бугарскиот не бил славјански јазик
Posted in А5.1 Слика и посока

0700—1100_Средновековни летописи – Бугарскиот не бил славјански јазик

Во следните записи од средновековните летописи се зборува за бугарскиот и славјанскиот јазик како два сосема различни јазици. Тогашниот јазик кој се именува како бугарски не се смета за славјански јазик. Уште помалку дека старославјанскиот се нарекувал бугарски јазик. Исто така Бугарите и Славјаните се наведуваат како припадници на две различни раси.     До 1100-та година во сите црковни…

1340—1349 « 2006_Георги Бакалов - ’Византия - лекционен курс‘, София
Posted in А5.3 Само посока

1340—1349 « 2006_Георги Бакалов – ’Византия – лекционен курс‘, София

  Две писма до ромејските цареви каде што како прва титула се ословени “Меч на Mакедонското Царство” и “Меч на Македонците”.   „… Писмо от мамелюкския султан Мелик Насир-ад Дин Мухамед от 1340-41 до император Андроник ІІІ Палеолог: ‘До […] благоразумния Андроник […] меч на македонското царство, на доблестното елинско войнство, император на България и Влахия и Алания, самодържец на…

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София

Кој стои позади негирањето на Македонците? Кој ги охрабрувал Грците и Бугарите да го заземат денешниот противмакедонски шовинистички однос? Велика Британија испраќа нота до Бугарија, во која вели дека: „Додека владата на неговото величество (т.е. британската влада) благонаклоно би поздравила една конфедерација меѓу сите балкански држави, како сојузнички, така и непријателски (се мисли на страните во Втората Светска Војна), вклучувајќи…

1945_Мице Андонов - ’Недилимите‘
Posted in _Избор А5.2 Само слика

1945_Мице Андонов – ’Недилимите‘

1945 Мицо Андонов, внук на Гоце Делчев од неговата сестра Тина Делчева. Низ целата статија: Гоце Македонец, Македонски народ, за Македонија!   Неделимите Бройки са тези. които надживеват дните си. Затова и са. Иначе необяснимо би било защо историята задле-тява имената им, а народите реаиостно носят в сърдцята си образите им. Те не загиват. Като народът Нещо повече — народите…

Вероучение - Поука 03
Posted in А5.3 Само посока

1905_Весници ‘Реформи’ и ‘Свободно слово’, Софија

Бугарските весници од околу илинденскиот период отворено ја напаѓале македонската национална дејност на легендата на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. “… Делчев навистина почна да се замислува дека е вистински господар на македонското дело и дека неговата волја треба да биде врховна волја. И подоцна почнаа да течат од неговата уста познатите фрази, како онаа: ‘Додека моето рамо ја носи…