Category: А07 Балкански извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни балкански извори.

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1711.03.03 « 1958_Мита Костић – ‘Култ Петра Великог код Руса, Срба и Хрвата у XVIII веку’, Бр8, с92

Рускиот цар Петар Велики во еден свој познат проглас, Македонија јасно ја разликувал како одвоена земја од Србија и други наброени балкански земји: „до сите христијани од грчки (православни н.з.) и римски закон (римокатолици н.з.) во Србија, Славонија, Македонија, Босна и Херцеговина“. Овде не стои ни Стара Србија, ни Бугарија, туку така како што секогаш било само Македонија.   „……

Posted in А7.1 Слика и посока

1923_Đ. Šurmin, S. Bosanac – ’Čitanka iz književnih starina‘, Zagreb

“… Други учат, дека со јазикот на Кириловите книги зборувале панонските Словени, за кои пишувале Кирил и Методиј, па спрема тоа тој јазик го нарекуваат п а н о н с к о – с л о в е н с к и или просто с т а р о  с л о в е н с к и  јазик….

1979_Enver Hoxha - 'Me Stalinin'
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

1979_Enver Hoxha – ‘Me Stalinin’

Во спомените на Енвер Хоџа, под наслов „Me Stalinin“ („Со Сталин“), зборувајќи за неговата средба и разговори со Јосиф Висарионович Сталин, во Москва, кон крајот на цутар и почетокот на тревен 1949 година, на прашањето на Сталин: “кои се личностите што биле означени како Југословенски мисионери“, мислејќи на Кочи Ѕоѕе, Сејфула Малишова (Sejfulla Malishova), Панди Кристо, Крист Темелко и други…

Eqrem-bej Vlora (1885-1964)
Posted in А7.3 Само посока А15 Странски изјави

Eqrem-bej Vlora (1885-1964)

Македонците се посебен народ, иако Србите и Бугарите поради своите политички интереси се обидуваат да ги прикажат како Срби или Бугари.   Посочил: Салим Кадри Ќерими Извор: Луан Старова – ‘Граница’, стр.287, Скопје, (ТРИ)

1902.07.14_'Србин - Докле ћемо трпети злоупотребе гостопримства', бр115, стр1-01
Posted in _Избор А21.1 Слика и посока А7.1 Слика и посока

1902.07.14_’Србин’ – Докле ћемо трпети злоупотребе гостопримства, бр115, стр1

Весникот „Србин” во 1902 година објавил статија во којашто го пренесyвa ставот на македонскиот национален деец Стефан Јакимов Дедов (1869 – 1914) за посебноста на македонскиот народ и стремежот кон македонскиот национален идеал – Македонија на Македонците, наместо приклучување кон Србија или други држави.   „… Редовно го гледаат кај одделни млекари, фурнаџии, меанџии и други Срби од Турција. Разговорот…

1945.07.02_'Борба' - Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд-01
Posted in А20.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани А7.1 Слика и посока

1945.07.02_’Борба’ – Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд

„… ЗЛОЧИНИ ГРЧКИХ РЕАКЦИОНАРА НАД МАКЕДОНСКИМ СТАНОВНИШТВОМ У ЈЕГЕЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ Скопље, 1 јула Дописник Танјуга јавља да преко 11000 (бројката не е јасно читлива н.з.) наоружаних фашиста учествује заједно са националном градом у нападима на македонска села. Војници и наоружане банде реакције упали су у села Кономлади и Поздизишта, ухапсили већи број људи и однели им из кућа све што…

1702_Pavao Ritter-Vitezović - 'Stemmatographiae Illyricanae Liber primus'-01
Posted in А7.1 Слика и посока

1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’

Во оваа стара хералдичка книга се тврди дека бугарскиот лав е жолт на црвена основа. Додека кај некои ракописи кога за бугарски грб е претставен лав со црвена боја на златна основа, тогаш всушност се работи за македонски.     Посочил: Македон Хегемон Извор: google books

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока Б04 Странска

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава. Целата книга дигитализирана од МНА: Посочил: Ѕале

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1923_Vesnik ‘Narodno jedinstvo’, br48, Hrvatska

„Србите велат дека ние Македонците сме Срби и дека тие нѐ ослободиле. Да видиме што говорат нивните дела, односно недела спрема нашиот народ. А тие говорат дека за нас Србите се полоши и од Турците. Бидејќи не е само тоа што не викаат Јужносрбијанци (?!), ниту тоа што Македонија ја викаат Јужна Србија (се гледа дека на нашите “ослободители” им…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1903.12.07_Slovenec, 283, s3-4, Ljubljanske novice

„… Бурите се Германи, а Македонците пак се Словени… и нам на Словенците ни се забранува да им потпомогнуваме во таа иста благородна и човекољубива замисла само заради тоа што Македонците се наши крвни браќа. ‘Каде сме, та во Австрија да не смееме да зборуваме за турските ѕверства? … Дали стигнавме во Австрија толку далеку, што Владата сака да угуши…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1903.12.07_Slovenski Narod, 283, s3, Ljubljana

Словенечкиот весник “Словенски народ” од Љубљана, пишува за забранетото предавање на Петар Орловец, дописник на “Петербугские Ведемости” од Љубљана, за состојбата на Македонците после Илинденското Востание. „… Интересот за објавеното предавање за положбата во Македонија беше во Љубљана огромен. Како пак беше непријатно изненадено многубројното граѓанство, кога ја најде салата, каде што требаше да се предава, затворена, со објава дека…

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4

Хрватските јавни гласила “Novi List” и “Novi Hrvatski Radnik” упатиле јавен проглас во коложег 1904 г. во кој ги повикуваат Хрватите да не се приклучуваат на oсманлиската војска или други странски воени единици против Македонците за време и по задушувањето на македонското Илинденско востание. „Македонски жандарми. Весниците донесуваат дека военото министерство ги повикало сите поранешни војници, да се искажат дали…

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge, ki so skupaj z zgodovinskimi okoliščinami pripomogli k nastanku te problematike v okviru moderne grške države. Delo izhaja iz temeljne…

1784  « 1927_Lujo Thaller, Dr. - ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘
Posted in А7.1 Слика и посока

1784 « 1927_Lujo Thaller, Dr. – ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

Во хрватска книга се споменува Ристо Македонецот од Солун кој дал придонес кон развојот на здравствената наука во Хрватска.   Посочил: Види Види

1913.12.31_Политика - Открића Дим. Ризова
Posted in А7.1 Слика и посока

1913.12.31_Политика – Открића Дим. Ризова

Димитар Ризов: „Јас сум Македонец и нокогаш нема да го ставам својот потпис ни на било каков документ кој ја дели Македонија“. Во статијата под наслов „Откритие на Димитар Ризов“ која на насловната страна ја објавува српскиот весник „Политика“ , се опишува „двете ноќи во кои е удрен темелот на српско-бугарскиот сојуз“ во Првата Балканска војна против Османлиското Царство. Тогашниот…