Category: А08 Светска документација

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од разна светска документација.

Posted in А8.1 Слика и посока

1917_The National Association of Corporation, 5th convention, Buffalo – New York

Македонците меѓу другите националности, при тоа одвоено од Бугарите. „… Националностите кои општо ги посетуваат следните училишта се: Ерменци, Македонци, Бугари, Унгарци, и Германци, машки и женски. …“   Посочил: Вождот

Posted in А8.1 Слика и посока А15 Странски изјави А33 Правни дејства

2010.12.31_EC, European University Institute

Во извештај од Европскиот Универзитетски Институт доставен до Европската Комисија меѓу другите потиснувани малцинства во Грција се спомнува и македонското малцинство.   „… Tolerance and Cultural Diversity Discourses in Greece Apart from the above officially recognised minority, there is a Slav-speaking population of northwestern Greece, widely known along Greece as Slav-Macedonians. These latter had mobilised politically in the 1990s, raising…

Posted in А8.3 Само посока

1943.05_Амбасадор Џорџ Рендел до Министер Ормер Сарџент, писмо

Во првата половина од Втора Светска Војна под покровителство на британската политика, се зборувало, дури и биле направени определени договори, за поширока балканска федерација. Најпрво како југословенско-грчка федерација, во која би можеле да се приклучат Бугарија и Турција. Во сите тие разговори, иако било истакнувано начелото ‘Балканот на балканските народи’ македонскиот народ и самостојна македонска политичка единица долго време не…

1929.09.27_Австралиски оглас за натурализација - Cyril Karafiloff-01
Posted in А8.2 Само слика

1929.09.27_Австралиски оглас за натурализација – Cyril Karafiloff

Македонците посакувале и верувале дека Македонија ќе биде држава. Била и ќе биде, во случајов и наведена како таква, иако моментално од каде што потекнувал Кирил Карафилов, е под српско владеење. „Кирил Карафилов од МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНОСТ, под српско владеење, роден во Цапари во ДРЖАВАТА МАКЕДОНИЈА, и престојател четири години и девет месеци во Австралија, сега престојува во Колумбати, областа Маклеј…

1907_Доселенички документи - Aleksoff, САД-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1907_Доселенички документи – Aleksoff, САД

Во американските доселенички документи може да се најдат поединци кои како место на потекло рекле Македонија. Како примерот погоре. Од проверка на презимето Алексов за 1907 година излегува дека некои од нив (2) како место на потекло рекле Бугарија и Турција, но има примери (2) кои навеле Македонија, иако тогаш Македонија (со исклучок на пиринскиот дел) била во склоп на…

2000+_Webster's II New College Dictionary-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1999_Webster’s II New College Dictionary

Александар III Велики 356-23 п.н.е. Македонски крал (336-23) & освојувач на Грција, Персија, & Египет.   Посочил: Македон Хегемон Извор: google books

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. - Giorgio Giulio Clovio Il Macedone-01
Posted in А8.3 Само посока

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. – Giorgio Giulio Clovio Il Macedone

Џорџо Џулио Кловио, 1498-1578 година, италијански илуминатор, минијатурист и сликар, наречен и Македо или Ил Македоне поради неговото македонско потекло. Посочила: DragonGirl Извор: The Columbia Encyclopedia

1901.03.12_Россиискои Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.
Posted in А8.1 Слика и посока

1901.03.12_Российской Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.

„… Во секој случај, Русија не може да заборави дека Солун – татковина на слов. првоучители Кирил и Методиј, дека Охрид и најблиските нему места биле осветени со делата на Климент Словенски, Наум и други ученици на првоучителите, дека во Македонија христијанско-словенското просветлување го нашло своето засолниште по неговата катастрофа во западните страни на словенскиот свет, предизвикани од насилството на…

1930_Руска Академија на Науки - 'Житието на Климент Охридски'-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1930_Руска Академија на Науки – ‘Житието на Климент Охридски’

Во ова житие во склоп на ‘Материјалите за старата славјанска писменост’ се тврди дека Св. Климент Охридски за епископ бил поставен од страна на Римскиот Патријарх. Ромејските летописци подоцна овој податок го измениле, најверојатно поради тогашните големи расправии меѓу источните патријаршии со Римската Патријаршија, кои ќе завршат со Големиот Раскол. Наспроти тоа во бугарската историографија се тврди дека Св. Климент…

1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise - Expose de M. Manuilski - Ukraine‘, Paris-01
Posted in А8.3 Само посока

1946.07.29–10.15_Direction de la documentation Francaise – Expose de M. Manuilski – Ukraine‘, Paris

„… Сметаме, меѓу другото, дека жртви на прогоните во Грција се албанското, бугарското и македонското малцинство. Сега илјадници лица стравуваат од истребување, бараат засолниште во Албанија и Југославија. Нема сомнение дека оживувањето на старите расни ривалства на Балканот ќе доведе во овој регион до закана Балканот од-ново да се трансформира во едно жариште на конфликти и да ја комплицира меѓународната…

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано
Posted in А8.3 Само посока

1878.03-04.15_Дејствителен државен советник Хитрово, Сан Стефано

(Санстефано, 15 тревен 1878 година) (Михаил Александрович Хитрово бил првиот руски конзул во Битола, член на Санкт Петербуршкиот словенски комитет и добар познавач на Македонија и Македонците, н.б.) „…Така четата на Ѓорѓија Пулевски во текот на два и пол месеца ја обезбедуваше месноста Тројански Колиби, во секојдневни судири со групи башибозуци, а понекогаш и со регуларните војски… Овие чети, а…

Posted in А8.1 Слика и посока

1903.04.07_Султанска наредба – забрана на името Македонија

Името Македонија, Македонци е во непрекинатост забранувано и присвојувано име. Забранувано како народносен поим, присвојувано како титула и бренд за посед. Со завршетокот на македонското превладување сите подоцнежни империи поради историски геостратешки засегања имале и во денешницата имаат повеќе или помалку негативен однос кон обновата и растот на значењето на македонското име. Посебно е негативен односот против Македонија како народносен…

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center - Hermann Neubacher, PIR no.51
Posted in _Избор А19.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center – Hermann Neubacher, PIR no.51

Ова е записникот од Нирнбершкиот процес против високо-рангираниот нацистички дипломат Херман Нојбахер ја открива силната врска на крвникот Ванчо Михајлов со германскиот нацистички врв. Така според исказот во записникот Нојбахер, Ванчо Михајлов го нарекува љубимец на неговиот подреден Калтенбрунер (Ernst Kaltenbrunner, австриски СС старешина, главен извршителен организатор на холокаустот) со кого имале чести средби. Во 1943 година Калтенбрунер на Ванчо…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А18.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува: „… по никоја цена не треба да заземат водечка улога во Македонија, во тоа треба да се спречат со сите…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1943.09.28_Германската команда за југоисток – ‘Archiv des Auswärtingen Amts, Mikrofilm 4530’, Белград

„… Токму затоа реакцијата на Македонците кон Бугарите е истоветна како спрема Србите до 1941. Македонците до 1941 година се стремеле да се ослободат од Србите, а сега пак се борат да се ослободат од Бугарите… Мнозинството од населението пружа отпор кон Бугарите и тој станува се помасовен. Бугарија треба да е веќе свесна дека таа е неприфатлива за македонското…