Category: А11 Светска историја

Posted in А11.1 Слика и посока

1955_Sarkis Atamian – ‘The Armenian Community, The Historical Development of a Social and Ideological Conflict’

„… Додека Курдите останале поделени, Македонското револуционерно движење соодветствува на Dashnaktzoutyoun (Ерменска Револуционерна Федерација н.з.). Иако Македонците имале исклучителни борци како Апостол Петков пред 1893, дури до тој датум дојде кога Внатрешната Македонска Револуционерна Организација била основана од такви исклучителни револуционерни умственици како Груев, Делчев, Матов, Сарафов и други. Најголемото достигнување на организацијата било Илинденското Востание од 1903. Движењето најпосле…

Posted in А20.1 Слика и посока А11.1 Слика и посока

1834_Josiah Conder – ‘A dictionary of geography, ancient and modern’

Земјописен речник. Македонија ја разграничува како посебна земја. Надвор од Грција, Србија, Бугарија. Внесувањето на Македонија во Грција го нарекува неправилно. Зборува дека во Грција само една третина биле Грци, две третини биле Албанци и Турци, посебно во просторот на Атина и Мореа. Од цела Грција во Атина се зборувал најнеправилен грчки јазик. На запад Македонија се простира до Јонско…

Posted in А11.1 Слика и посока

1397 « 1997_John Meyendorff – ’Byzantium And The Rise Of Russia‘

Не само што според муслимански извори Македонците биле спомнати како поданици на Цариградскиот император за време на Ромеја, туку се и први наведени. „… Дури и во муслиманските извори, се наоѓа идејата дека императорот на Константинопол е владетел на многу нации вклучувајќи Македонци, Грци, Бугари, Власи, Алани, Руси, Иберијци (= Грузијци) и Турци (= Унгарци). …’   Посочил: Вождот

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl - 'Austria - Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier', p269, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl – ‘Austria – Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier’, p269, London

„… Колку што христијанската сила станувала се посредена и засилена, се поголем бил бројот на христијански бегалци кои нашле прибежиште на австриско тло од тиранијата на Мухамеданското владеење. Сите овие бегалци, Ускоци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби, и Власи беа гостољубиво примени од Австрија, и сместени на празните земји од Славонија и Банат, за одбрана на границата. Како што сѐ повеќе…

0826 — 0869 « 1862_James Craigie Robertson - 'History of the Christian Church', VII, P1, p369, 385, 386
Posted in А11.1 Слика и посока

0826—0869 « 1862_James Craigie Robertson – ‘History of the Christian Church’, VII, P1, p369, 385, 386

„… Василиј Македонецот, Василиј, иако неговото педигре подоцна беше однесено со ласкањата од Персиското Арсакидско Царство, за Александар Велики и Константин, во стварност бил од Славјанска раса. …“ „…Константин – подобро познат под името Кирил, кое тој вели го презел при крајот на животот, како послушност на визија – бил свештеник и монах, и е наименуван како филозоф. Тој е…

1985_Roman Jakobson - 'Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads', p34, tVI
Posted in А11.1 Слика и посока

1985_Roman Jakobson – ‘Selected writings, Early Slavic Paths and Crossroads’, p34, tVI

„…словенските Апостоли Константин – Кирил и Методија биле во можност да го употребат нивниот мајчин МАКЕДОНСКИ дијалект за нивната мисионерска работа во Моравија. …“ Целиот пасос: „Кога, пред повеќе од илјада години, првиот словенски писмен јазик влезе во употреба и почна да се шири, лингвистичките разлики во рамките на словенскиот свет биле незначајни споредено, на пример со радикално различните дијалекти…

1832_Thomas Gordon - 'History Of The Greek Revolution', p113
Posted in А11.1 Слика и посока

1832_Thomas Gordon – ‘History Of The Greek Revolution’, p113

Во грчките востанички превирања како еден од капетаните се споменува Хаџи Продан Македонски. Подолу во фуснота се појаснува дека Хаџи Продан бил од руско или македонско потекло. Јасно е дека некој кој има славјански прекар македонСКИ не би можел да биде Грк и не би бил ставен на споредба како некој со можно руско (или македонско потекло) ако не се…

1601_Mavro Orbini - 'Il Regno de gli Slavi', Pezaro
Posted in А11.3 Само посока

1601_Mavro Orbini – ‘Il Regno de gli Slavi’, Pezaro

Дубровничкиот писател, католички монах Мавар (Мавро, Мауро) Орбини во своето најзначајно дело „Кралството на Словените“ во еден пасос Александар Велики, древните Македонци како и Илирите, Трачаните и Мизијците ги прикажува како Словени. Исто така наведува дека јазикот на Русите бил ист со јазикот на древните Македонци. Подолу е дадена содржината на пасосот:   Македонски: „… Во една цариградска библиотека сочувана…

1999_Eugene N. Borza - 'The Eye Expanded', ch16 Macedonian Redux, p249-254
Posted in А11.3 Само посока

1999_Eugene N. Borza – ‘The Eye Expanded’, ch16 Macedonian Redux, p249-254

Извадокот зборува за тоа како познатиот историчар Јуџин Н. Борза станал свесен за постоењето на посебен македонски народ. За време на семестарот кога била разгледувана темата „Етничките малцинства и порастот на националните држави во современиот Балкан“ една млада студентка себе си се определила како Македонка. На прашањето Гркинка или Славјанка таа одговорила – Македонка, а сигурно не Гркинка. Продолжила со…

Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1908_Giovanni Amadori – ‘La Questione Rumeliota’

„Како Македонецот го сфаќа поимот ‘Бугарин’… Кога е нешто грубо, нападно или вулгарно, тој тоа го вика ’БУГАРСКА РАБОТА‘… Коренот на зборот „бугар“ НЕМА НИКАКВО НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕЊЕ, и самиот збор не е исто со ’Булгар‘.“   „… Антрополошки, словено-македонската РАСА (народ, етнос н.з.) е словенска со многу сличности со српската и со бугарската. Јазикот, исто како и расата, е словенски….

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in А11.1 Слика и посока

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор…

1915_Rodolphe Archibald Reiss
Posted in А11.2 Само слика

1915_Rodolphe Archibald Reiss

Во својот извештај во 1915 година пишува дека жителите на Македонија зборуваат македонски јазик што не се зборува во Софија или Белград и дека е посебен јазик. Тој исто така пишува дека Македонците не се Бугари ниту Срби, само Македонци.   Посочил: Види Види

1933_Lovett F. Edwards - ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)
Posted in А11.3 Само посока

1933_Lovett F. Edwards – ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

„… Во XI и XII век македонскиот јазик бил вообличен од Климент и Наум и раширен низ целата македонска земја. Манастирот Лесново, близу Кратово бил центарот на литературната активност. Во XIV век кога македонската земја потпаднала под османлиска власт, таа литературна дејност замрела …“.   Посочил: Види Види

2014.06.02_Ian Worthington - 'By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire'
Posted in А11.1 Слика и посока

2014.06.02_Ian Worthington – ‘By the Spear, Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire’

„… Културата, од таму, немала ништо со да се биде ‘варварин’. Она кое Грците го мислеле со изразот било некој кој не зборува грчки. Два пати за време на своето владеење кажано е дека Александар зборувал на македонски, првиот пат на судењето од неговиот генерал Филота во 330 и вториот пат во говорната караница со Клит во 328. Со тоа,…

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache
Posted in _Избор А11.2 Само слика

-0196 « 1800+_Eine Verlorene Sprache

Статија на германски јазик од сѐ уште непознат извор во која се тврди дека францускиот египтолог Шампиљон, научникот кој врз основа на археолошкиот наод познат како Каменот од Розета прв успеал да ги протолкува египетските хиероглифи, за делот од написот на Каменот од Розета кој денес се нарекува демотското писмо го нарекол СТАРОМАКЕДОНСКИ. Додека за делот со коине јазикот (или…