1868.03.21_Никола Поп Филипов, до Петко Рачев Славејков, писмо

1868.03.21_Никола Поп Филипов, до Петко Рачев Славејков, писмо

Никола Поп Филипов од градот Банско, во 1868. вели: „… Грчкиот, црковнословенскиот и бугарскиот јазик се неразбирливи за нас Македонците …“

„… Учебните книги што се преведуваат на бугарски наречен (балкански) јазик досега малку нешто ни беа поразбирливи нам на Македонците од оние на црковнословенски јазик; затоа и полза сосема мала имаме придобиено од нив …“

„… Мнозина од нашите соотечественици Македонците, исфрлувајќи го елинскиот јазик од црквите во богослужбата и заменија со црковнословенскиот, од кој малку се ползуваа; зошто толку го разбираат и него, колку елинскиот. …“

Повеќе