1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

 

„Со систематско дејствие од страна на Егзархијата против Револуционерната организација… Назначени се учители револуционери по избор и настојување на врховниот комитет … Со тоа се нанесува голем удар на Револуционерната организација … Ерусалим, 30 јули 1900 г.

Писмото сведочи за тоа како бугарската пропагандна политика вршена преку бугарската егзархија систематски ја напаѓала и кочела работата на Македонската Револуционерна Организација.
Писмо е испратено од Битола (Ерусалим) до војводата Христо Узунов (Светогорецот Христо) во Охрид. Не е сосема сигурно дали е испратено од Даме Груев, но ја опфаќа неговата област на делување.

 

Посочил: Види Види