1925_Декларација на ЦК на ВМРО

1925_Декларација на ЦК на ВМРО


ЦК на ВМРО на чело со Ванчо Михајлов објавува Декларација која е во одбрана на интересите на самостојната државност на македонскиот народ. Како што подоцна ќе признае поради притисокот од народот и членството на организацијата.