1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје

1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје

Одлуки за обновување на Охридската Архиепископија и создавање независна помесна Македонска Православна Црква.

Листопад 1943 година во Издеглавје, се одржал Првиот собор на македонското православно свештенство на слободната територија, на кој присуствувале тринаесеттина свештеници и претставници на повеќе народноослободителни одбори. Поттикнувач за свикување на соборот било Верското поверенство при Главниот штаб на НОВ и ПОМ, создадено десетина дена пред тоа.

1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје 1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје 1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје 1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје

Извор: Блогослов