1920+_Кочо Рацин – ‘Македонци или македонски Бугари’

1920+_Кочо Рацин - 'Македонци или македонски Бугари'

„… Јасно е дека ние сме Македонци, а не “македонски блгари …“

„Македонци или македонски Блгари“. Машинопис на македонски јазик, 1 л. 1 стр. 1 дбл 1 фото. 1 нег.