1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

Писмо од Митрополит Теодосиј низ кое се согледува несомненото македонско национално самочувство. Се открива начинот на кој се разговарало во македонската борба против непријателските хегемонизми.
Владиката Теодосиј Гологанов е еден од најголемите и најспособните Македонци, кој со сите свои сили се залагал за македонските национални права.

Посочил: Полјакот од Македонија