1949.02.05_Билтен – Орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија

Вероучение - Поука 03

Говор на Захаријадис на II Пленум на Главниот одбор на НОФ:

„… Конгресот треба да се изјасни по националното прашање на македонскиот народ, кој со своето учество во денешната борба врви кон создавање на независна македонска држава во рамките на балканска федерација. …”

 

Објавено во “Билтен” – орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија, од 5 сечко 1949 год.