1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев – Фатална Политика, Софија

1931.12.24_Весник Македонија, д-р Христо Татарчев - Фатална Политика, Софија

„… На македонскиот народ паѓа најголемата заслуга, затоа што ги изнесе со своите херојски, епични подвизи пред културниот свет делата на пан-српската политика. Тој е првиот меѓу сите инородни НАЦИИ во Југославија, којшто отвори борба против политиката на денационализација и ја води сам ред години со ретко самоодрекување, упорност и енергија, и со тоа врши и едно големо дело во полето на слободата, законот и човештвото. …“

 

Посочил: Види Види