2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

2021.09_Весник 'Народна Волја', бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“
Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш, додека не ги признае нашите права и слободи.“