1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун

1860.04.04_Печатница на македонски јазик, Солун-01

Извадокот зборува за неуспешното отворање на печатница во Солун „на македонски јазик која за овдешните жители ќе беше големо добро“. Печатницата (типографија) била затворена поради клеветењата од страна на завидливите Грци.