1566-1599_Јаков Крајков

1566-1599_Јаков Крајков

Меѓу совремeниците на дон Педро Охмучевиќ ( р. ? – у. 1599) се Јаков Крајков „от пределех македонских“ и Јаков „от Македоние“.

Првиот, на еден печатен псалтир запишал: „Аз Јаков от пределех македонских, од места зовом Софија, Крајков син… И аште кому која потреба, в’схоштет от светих книг, то вса сија сут принесена в места Скопје, у Кара Трифуна.“
Вториот, во 1566 г. поговор на печатен псалтир запишал: „Изидох от Македоние, отч’ства моего и в’нидих в западних странах близ Рим, в град Венетиа, и тамо обретох стари калапи Божидара… И аз убо, Јаков родом и от’чством бех иже в подкрили великие гори Осоговцеј, близ Коласискаго [Коласија е старото име на Ќустендил. – Забелешка на Скаловска.], от места нарицаема Камена Река“. (Радмила Угриновска – Скаловска, Записи и летописи. Скопје 1975. 87-88)
Првиот познат македонски книжар е Кара Трифун. Тој во Скопје во втората половина на 16-ти век во неговата „словенска книжарница“ (така стои во старите книги) ги продавал венецијанските изданија на Јаков Крајков, на Ј. Загуровиќ и други црковни книги.

Средновековниот писател Јаков, Крајков син, во својот „Молитвеник“ од 1570

 

2 thoughts on “1566-1599_Јаков Крајков

  1. Сте напишале погрешно во множина за Јаков Крајко(в), кој е еден ист Јаков, од Камена Река, кој отишол во Венеција и испечатил четири книги, од 1566 до 1569 г. Јаков претходно престојувал и во Софија.

Comments are closed.