1845_Јеромонах Атанас Македонец – ‘Пресказание на Голем Александр’, Венеција

1845_Јеромонах Атанас Македонец - 'Пресказание на Голем Александр', Венеција

Атанас Македонец — Јеромонах, македонски православен јеромонах, патеписец, творец на едно од најраните дела од македонската книжевност посветено на Александар Македонски. Творец е на пишаното дело „Пресказание на Голем Александр“, објавено во Венеција во 1845 година. Ова дело е пишувано на Македонски јазик користејќи две азбуки: грчка азбука и македонско-кирилична азбука. На Македонски говор, на Македонски јазик.