1923_Георги Баждаров – ‘Духот на Македонија’

1923_Георги Баждаров - 'Духот на Македонија'

Ѓорѓи Баждаров македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација и Внатрешната македонска револуционерна организација. Георги Баждаров е роден на 8 сечко 1881 во серското село Горно Броди, тогаш во Османлиското Царство.

Од 1919 до 1923 година е главен уредник на весникот „Македонија“. Во 1923 година ја издава книгата „Духот на Македонија“

„ДУЪХЪТЪ НА МАКЕДОНИЯ“

„Од кога светот светува и постои и борби меѓу завоеватели и завојувани. Најтрагично ама исторемено најобилно возвишеност и налетите се годините. Во еден пробен народ озвоможува да го отврли туѓиот јарем и да извојува својата слобода, својата независност. Да успее побрзо или побавно едно ослободително движење, сепак не зависи од добродетелното воинствено население и неговиде лидери, него од причините, кој се коренуваат во географската положба на земјата и прилепените егоистички интереси на блиски и далечни држави. Во последниот случај на напорот на угнетените за политичка слобода и национално самоуправување и поголема социјална правда кој носат белег на мачеништво, како што претрпе Христос и неговите следбеници преку првите векови од нашата ера. Во овој случај Венецот од трње на Македонија не помалку украсен од виетлемскиот праведник. Историјата ни дава многу примери на витешка доблест и храброст на херојско саможртвување за заедничко добро. Хрониките со толку многу борци, но, никое револуционерно движење не облежано во хрониките кој претпочиташе сами да му стават крај на младиот живот, кој не жалат да паднат до рацете на душманот.
После триеседгодишна епска борба, Македонија денес не само што е поробоена и поцепана. Тие кој погинаа во споменатата борба, кои оставија еден завет, кој има моќ на заклетва за идните и другите поколенија: Да го продолжат делото со истата посветеност и вера во неговото добронамерно завршување. Целта на оваа колекција, од кратки биографии и карактеристики на македонските револуционери кои загинаа во војните е да ги запознаат помладите генерации со големите синови на нашата земја, затоа што нивните животи се водич за посветла иднина.“

Ѓорѓи Бождаров 1923 г., книга „Духот на Македонија“