1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација

1871 « 1986_БАН, прибирање агитатори за бугаризација

„… Ме прими лесно, многу лесно, затоа што во тоа време бугарските националисти-револуционери се стремеа да побудат и закрепнат меѓу Македонците чувство на заедништво со Бугарите и со радост го пресретнуваа секое Македонче способно да стане агитатор на бугарската национална идеја во Македонија. …“

Димитар Благоев за приемот во бугарското национално училиште на Петко Славејков во Цариград.

Посочил: Пољакот од Македонија