1871_Петко Славејков – весник ‘Македонија’

1871_Петко Славејков - весник 'Македонија'

Бугарските пропагандисти, незнаејќи денес како да ја оправдаат присутноста на македонскиот националност во 1871 г., тврдат дека Славејков говорел за гркоманите. Иако всушност Славејков ја нагласува разликата меѓу македонските националисти од една страна и Грците и гркоманите од друга.

– [Кон македонските националисти] “…Грците и гркофилите проповедаат ставови слични на вашите, но тие немаат ништо заедничко ниту со НАС [Бугарите], ниту пак со ВАС [македонските националисти].
…Сите ние учените – и ‘бугаристите’ и ‘македонистите’, па и ‘грцистите’, треба да изградиме објективен став…”

“Пред 2 години разговаравме со едни Македонци, и разбравме дека нивна цел е отцепување од Бугарите… Тие беа упорни дека се потомци на Славјаните и на старите Македонци, Александрови, Филипови, но не и на Бугарите, кои што биле татарско поколение.”