1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија

1902.09.22_весник Право, II/31 (39), Софија

„… Внатрешната организација ќе му даде на секого до знаење дека работи за единството и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот Полуостров. Таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една од соседните држави, туку агент само на македонската слобода и независност. Со таквите докази таа постепено ќе ги отстранува племенските разлики во Македонија и ќе го организира идниот, иако разнобоен, но способен да се самоуправува мирно и тивко, македонскиот народ.  …“

Посочил: Poljakot od Makedonija