1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

1911_Василъ Кѫнчовъ – ‘Орохидрография на Македония’, Пловдивъ

Оние кои писателот ги нарекува Бугари признава дека тие себе си се нарекувале Македонци.

„… Месните Бугари и Куцовласти, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи ги нарекуваат така. Турците и Арнаутите не се кажуваат Македонци, но, запрашани од каде се, одговараат: од Македонија. Арнаутите од северниот и северозападниот крај на областа, кои ја нарекуваат својата татковина Арнаутлук, така и Грците, кои живеат по јужните области, не се нарекуваат Македонци, затоа и границите на тие места според народноото верување не се јасно определени. …“

 

 

Посочил: ЈанМакедонија