1923.08.02_Бугарски гласила – Илинден, македонски национален празник

При одбележувањето на 20 годишнината од Илинденското востание во Софија, бугарските гласила не само што не го нарекуваат Илинденско-Преображенско востание, туку и никаде не пишуваат дека тоа е востание на Бугарите во Македонија, туку на Македонците.

 

Посочил: Портал Република