1954_Отечествен фронт, Софија

1954_Отечествен фронт, Софија

„… Од тој ден изминаа 54 години, а името на преданиот и бестрашен борец на македонското национално – револуционерно движење Гоце Делчев се носи и денес како легенда низ целата македонска земја.

Гоце Делчев е и ќе остане бесмртен во свеста на македонскиот народ …“

 

Посочил: Портал Денешен