1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја.

Аугустинос Кондиотис, Митрополит на Лерин