1989.04.05_Η Ελλάδα απαγορεύει την αναφορά των Μακεδόνων στα σχολικά της βιβλία

1989.04.05_Η Ελλάδα απαγορεύει την αναφορά των Μακεδόνων στα σχολικά της βιβλία
Званичен грчки документ во кој се налага измена на сите учебници и бришење на народност Македонци.

 

„…  Република Грција
ПРЕФЕКТУРА ПРЕВЕЗА
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВТОРО ОБРАЗОВАНИЕ
Л. ИРИНИС 40
481 00 ПРЕВЕЗА
Превеза 5 тревен 1989 година
Уп. бр.838
ДО: Директорите на неговите училишта
Нашиот регион
Нивните места

 

Знаеме дека во минатото на некои училишта им беа доделени ламинирани природно-политички карти на Европа (објавени од Географскиот институт на Сократ Агелетос) во кои на втората страна на помалата карта со ознака „Јазици и народи“ има некои историски неточности. (на пр. во областите на Грција каде што се зборуваат словенски или новолатински јазици, во регионот на Јужна Југославија постои етничката припадност „Македонци“името на луѓето (т.е. Грците) што живеат во нашата земја не се споменува итн. .).

После тоа и во извршување на бр. AP.040 / 20-2-1989 по налог на Министерството за образование, се молат директорите на училиштата веднаш да ги проверат сите природно-политички карти на Европа. …“

 

Посочил: Macedonia a True Endless Story …