1908.08.01_Грчки весник ‘Кери’

Вероучение - Поука 03

Сандански е носител на голема идеја која требало да го привлече вниманието на Грците. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан-стефанскиот договор.

Посочил: Весник Нова Македонија