2000_Тасос Костопулос – ‘Забранетиот јазик’

Вероучение - Поука 03

„… Јане Сандански и Димитар Влахов барале одделување на словенските училишта од контролата на бугарскатата црква и нивно ставање под државна контрола, а истовремено се работело кон воведување на – славомакедонскиот како наставен јазик. …“

Посочил: Весник Нова Македонија