1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’

1702_Pavao Ritter-Vitezović - 'Stemmatographiae Illyricanae Liber primus'-01

Во оваа стара хералдичка книга се тврди дека бугарскиот лав е жолт на црвена основа. Додека кај некои ракописи кога за бугарски грб е претставен лав со црвена боја на златна основа, тогаш всушност се работи за македонски.

1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’-02

 

1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’-03 1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’-04

 

Посочил: Македон Хегемон
Извор: google books