1903.03.23_Političen list – Slovenec, Ljubljana

1903.03.23_Političen list - Slovenec, Ljubljana

„… ‘Албум за Македонија и животот во неа’ на 1.500 страници имаат намера да издадат руските писатели. Ќе учествуваат и Лав Толстој и Максим Горки. Се смета дека со тоа македонските маченици ќе добијат 20.000 рубли. Исто така во полза на Македонците јавни предавања ќе се одржуваат низ цела Русија“ …“

 

Посочиле: Mакедонија бескрајна приказна