1903_Anton Aškerc – ‘Ljubljanski zvon”, (Nadežda Gareva, Macedonska drama)

1903_Anton Aškerc - 'Ljubljanski zvon'', (Nadežda Gareva,  Macedonska drama)

Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.

„… О Македонијо преубава!
Кога јаснa зора на слободата
ќе зaсјае и на тебе, кога?
Кога на твоето ропството ќе дојде крај? …“

„… O Macedonija prekrasna!
Kdaj pač svobode zarja jasna
Zasije tudi tebi, kdaj?
Kdaj sužnosti bo tvoje kraj? …“