1904.03.01_Весник Политика – македонска емиграција

1904.03.01_Весник Политика - македонска емиграција

„… Од битолскиот вилает голем број Македонци континуирано се иселуваат во Америка. Изгледа дека со ова иселување раководат американските мисионери. Секој иселеник добива од нив темно – плаво одело и качкет на кој блеска американскиот грб. Сите се обезбедени со валидни исправи за иселување, патни трошоци и патен билет. …“

Пред во целост да се засили српската пропаганда, во статијата од белградскиот весник, може да се прочита дека населението од Македонија, се именува како Македонци и се говори за  ‘Македонска емиграција’.

 

Посочил: Портал Македонска Нација