1904_Паја Адамов – „Бранково Коло за Забаву, Поуку и Књижевност“

1904_Паја Адамов - „Бранково Коло за Забаву, Поуку и Књижевност“

 

…Оваа зима македонска театарска група, под раководство на Црнодримски, имаше гостински претстави во Белград и во некои други градови на Кралството Србија. Презентираните оригинални македонски драми на Македонски ЈАЗИК, со еден збор, имавме огледи за нова духовно-културна литература и уметност – МАКЕДОНСКА… не беше жаргон, туку исход на ТУЃА култура…