1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас.
‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам, дека Македонците не се посебен народ, но увидов, дека ќе се скараме, па го оставив. …“

Посочил: Пољакот од Македонија