1923_Vesnik ‘Narodno jedinstvo’, br48, Hrvatska

Вероучение - Поука 03

Србите велат дека ние Македонците сме Срби и дека тие нѐ ослободиле. Да видиме што говорат нивните дела, односно недела спрема нашиот народ. А тие говорат дека за нас Србите се полоши и од Турците. Бидејќи не е само тоа што не викаат Јужносрбијанци (?!), ниту тоа што Македонија ја викаат Јужна Србија (се гледа дека на нашите “ослободители” им е тешко да кажат Македонија)“.

Допис од Македонец од Скопје објавен на насловната страна од хрватскиот весник.

 

Посочил: Портал Македонска Нација