1811_John Galt – ‘Voyages and Travels’ (1812)

1811_John Galt - 'Voyages and Travels' (1812)

1811: Во Софија немало Бугари, туку Грци и тоа србофили.

Во Османлиското Царство луѓето НЕ се делеле СПОРЕД ЕТНИЧКА припадност, туку според милети т.е. верска или црковна припадност. На почетокот на 19. век сите турски поданици, православни христијани званично биле заведени како „Грци” (рум-милет)… Па така, според Џон Галт, во Софија живееле мнозинство „Грци”, подготвени да им се придружат на Србите против Турците.

Џон Галт (1779 – 1839) е шкотски писател, општественик и патеписец кој 1811 година ја посетил Софија, гратче во областа Бугарија.