1878_UK Foreign Office – ‘Correspondence, etc., respecting the affairs of Turkey, Issues 53-54’, p228-229, London

1878_UK Foreign Office - 'Correspondence, etc., respecting the affairs of Turkey, Issues 53-54', p228-229, London
„… Владиката од Мелник е овде, дојден е како и сите други владици да му изрази почит на новиот Патријарх Јоаким, пред да го напушти Солун на пат за Константинопол.
Тој изјавува дека востаниците, коишто себеси се нарекуваат ‘Македонци’ побарале голема сума пари од него за неговите парохијани, и понудиле да му издадат сметкопотврда, велејќи му дека парите ќе му бидат вратени кога тие ќе си го повратат поседувањето врз својата земја ‘Македонија’.
Бидејќи сумата била огромна, и немало како да се исплати, владиката ноќта избегал во Серес …“
Great Britain Foreign Office “Correspondence, etc., respecting the affairs of Turkey, Issues 53-54”, London, 1878. pp.228-229.
виа Гоце Панговски @Goce_Macedonian