1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX - No. 50 - Part 4, New York - Albany

Американска научна студија од 1921 која разработува доселенички бројчаности, во списокот на НАЦИОНАЛНОСТИ ги наведува и Македонците. Никој од наведените не е земјописен поим. Сите биле и сега се нации.

Националности

Албанци
Италијанци
Ерменци
Грци
Полјаци
Руси
Македонци
Бугари
Сиријци
Евреи

Посочил: Пољакот од Македонија