1917_The National Association of Corporation, 5th convention, Buffalo – New York

Македонците меѓу другите националности, при тоа одвоено од Бугарите.

„… Националностите кои општо ги посетуваат следните училишта се: Ерменци, Македонци, Бугари, Унгарци, и Германци, машки и женски. …“

 

Посочил: Вождот