1926_R.Karutz, d-r – ‘Die Volker Europas’, Stutgart

1926_R.Karutz, d-r - 'Die Volker Europas', Stutgart

Иако авторот на книгата има сомнително толкување за потеклото, несомнено Македонците ги споменува како одвоен народ на Балканот, покрај Албанци, Бугари, Грци и Срби.