1930_Руска Академија на Науки – ‘Житието на Климент Охридски’

1930_Руска Академија на Науки - 'Житието на Климент Охридски'-01

Во ова житие во склоп на ‘Материјалите за старата славјанска писменост’ се тврди дека Св. Климент Охридски за епископ бил поставен од страна на Римскиот Патријарх.
Ромејските летописци подоцна овој податок го измениле, најверојатно поради тогашните големи расправии меѓу источните патријаршии со Римската Патријаршија, кои ќе завршат со Големиот Раскол.
Наспроти тоа во бугарската историографија се тврди дека Св. Климент за епископ бил поставен од страна на бугарскиот цар. Тешко е веројатно дека бугарската варијанта е точна. Такво противканонско устоличување, световна личност да избира црковен поглавар, посебно во тогашно време и дека истото ќе биде прифатено од света и од народот високопочитувана личност.

 

Посочил: Андреј