1948_Commonwelth of Australia, Aplication for Registration (преправање изјави)

1948_Commonwelth of Australia, Aplication for Registration (преправање изјави)

Кај овие документи она кое е необично тоа што самите заведеници напишале дека се „Македонец“ по националност. Но надлежните ГО ПРЕЧКРТНАЛЕ тоа и со ракопис напишале „Грк“. Пример за лажното заведување под притисок на грчките државни власти кои често пати се вмешувале во работењето на австралиското службеништво.