1953_ЦИА извештај

1953_ЦИА извештај

Во американските разузнавачки документи постојат и Македонци и македонски народ. Еднаш стекнато национално право и тоа освен Грција и Бугарија признато во цел свет е неповратно стекнато право. Сите поинакви убедувања се противправни, профашистички и краткотрајни.

Извор

Посочил: еМагазин